A Dokumentációs Könyvtár (Our library)

Feltett szándékunk, hogy minél több értékes-hasznos szakkönyvet, műszaki dokumentációt, egyéb ismeretterjesztő szakanyagot megszerezzünk, és ezeket a Fénymúzeum zárt rendszerű könyvtárában biztonságba helyezzük. Könyveink – a rengeteg tudásanyag bármikori hozzáférhetőségének okán – már így is bőven meghálálták a befektetett munkát, fáradozást!

Ezen könyvek megmentését – részleges vagy teljes elavultságuk ellenére is – nagyban indokolja, hogy a Fénymúzeum igen sokféle (és felettébb élemedett korú) műszaki eszközt, tárgyat, relikviát birtokol. Ezek felújításához, szakszerű gondozásához és üzemeltetéséhez gyakran a több évtizeddel ezelőtti ismeretek szükségesek, ezt munkatársaink legegyszerűbben a házikönyvtárunkból szerezhetik meg.

Említésre méltóbb könyveinket, egyéb dokumentumokat folyamatosan bemutatjuk ezen a lapon, ahogy a rendelkezésre álló idő és terjedelem engedi. Feleslegessé vált szakkönyveket (néhány, minket nem érintő témakörtől eltekintve) cégektől és magánszemélyektől egyaránt átveszünk, ha azokat a “kis szakkönyvtárunk” részére odaajándékozzák. Az itt látható állomány nagy része is adomány formájában került hozzánk. Köszönjük!